ورزش بعد از جراحی بینی

تحرک و ورزش بعد از عمل بینی بسیاری از افرادی که قصد انجام عمل بینی را دارند و یا اینکه این جراحی را به تازگی انجام داده اند،میخواهند بدانند که فعالیت های بدنی بعد از انجام جراحی بینی به چه صورت خواهد بود . به طورکلی بعد از گذشت ۱۲ ادامه مطلب…