زمان انجام سونوگرافی NT

زمان انجام سونوگرافی NT زمان مناسب برای انجام این سونوگرافی هفته ۱۱-۱۴ دروان بارداری می باشد . به دلایل زیر این معیار ها به عنوان حداقل ترین و حداکثر ترین ،سن برای انجام سونوگرافی nt مشخص شده است . هفته۱۱ از دوران بارداری،حداقل سن حاملگی برای سونوگرافی NT: در صورت ادامه مطلب…