نکات لیفت سینه

مسائلی که باید در پروتز سینه همزمان با لیفت سینه درنظر گرفت : لیفت سینه ، جراحی لیفت سینه ، پروتز سینه این سوء برداشت وجود دارد که پروتز سینه باعث بهبود افتادگی سینه می شود. این مطلب تا حدی درست است؛ پروتز سینه باعث لیفت سینه ها تا حد ادامه مطلب…