شب ادراری

شب ادراری چیست ؟ بی اختیاری ادرار که فقط در شب هنگام رخ می دهد ، شب ادراری نامیده می شود . بی اختیاری روزانه برابر است با بی اختیاری ادراری هم در هنگام بیداری و هم در زمان خواب . شب-ادراری علائم شب ادراری شب اداراری همراه با جریان ضعیف ادرار ، در ادامه مطلب…