کلستاتوم گوش

کلستاتوم گوش متخصص گوش و حلق و بینی ، جراح گوش بافت تشکیل دهنده سطح خارجی پرده تمپان، پوست است . سلول های مرده اپی تلیالی توسط این پوست تولید می شود در صورتی که قسمتی از پرده گوش به سمت گوش میانی کشیده شود سلول های مرده اپی تلیالی ادامه مطلب…