افتادگی از نوع پف پلک فوقانی

افتادگی از نوع پف پلک فوقانی افتادگی پلک در واقع در زبان فارسی  به دو مشکل اطلاق می شود یکی که رایج تر است در بین عموم مردم، پف پلک های فوقانی می باشد که وقتی افزایش یابد به آن افتادگی پلک گفته می شود و دومی افتادگی خود پلک ادامه مطلب…