زمان انجام سونوگرافی NT

زمان انجام سونوگرافی NT زمان مناسب برای انجام این سونوگرافی هفته ۱۱-۱۴ دروان بارداری می باشد . به دلایل زیر این معیار ها به عنوان حداقل ترین و حداکثر ترین ،سن برای انجام سونوگرافی nt مشخص شده است . هفته۱۱ از دوران بارداری،حداقل سن حاملگی برای سونوگرافی NT: در صورت ادامه مطلب…

سونوگرافی nt در دوران بارداری

سونوگرافی nt در دوران بارداری به منظور تعیین سن و سلامت جنین و  همچنین  مشخص شدن جنسیت جنین انجام می گیرد.در انتهای سه ماه اول بارداری می توان سونوگرافی nt را انجام داد.این سونوگرافی به منظور بررسی مشکلات کروموزومی انجام می گیرد .برای غربالگری مرحله دوم نیز باید در هفته ادامه مطلب…